Nils Olav og hundene på Bergsjøstølen .Foto Aase Ingesen