På Bergsjøstølen kurs føring av hund i fjellet.Foto Aase Ingesen