Ryper kurs føring av hund i fjellet på Bergsjøstølen . Foto Aase Ingesen